Sign out
Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA YOOLOVE

[Cảnh báo đặc biệt] Người dùng kính mến: Cảm ơn sự tin tưởng của người dùng đối với Công ty TNHH Kết nối cộng đồng YooLove Việt Nam (dưới đây gọi là “YooLove” hoặc “chúng tôi”). Nhằm giúp người dùng hiểu rõ hơn quy tắc xử lý và bảo mật thông tin cá nhân của chúng tôi, chúng tôi đặc biệt cung cấp tới người dùng “Chính sách bảo mật YooLove” (Chính sách bảo mật). Xin người dùng vui lòng đọc kỹ chính sách bảo mật này, đặc biệt là những nội dung được in đậm. Nếu người dùng có bất cứ vấn đề, ý kiến hoặc góp ý gì, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua phương thức liên hệ tại Điều 10 của Chính sách bảo mật này.

Chính sách bảo mật này áp dụng thông qua website chính thức của YooLove (www.yoolove.vn), các nền tảng ứng dụng của Android và IOS, tài khoản như Facebook, Zalo Offical, cũng như những sản phẩm hoặc dịch vụ khác mà YooLove cung cấp tới người dùng. Để có thể cung cấp tới người dùng sản phẩm dịch vụ chu đáo nhất, trong thời gian sử dụng sản phẩm của chúng tôi, chúng tôi có thể sẽ thu thập và sử dụng thông tin liên quan của người dùng. YooLove vô cùng chú trọng việc bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng, chúng tôi hy vọng thông qua chính sách bảo mật này có thể giúp người dùng nắm rõ được cách thức để thu thập, sử dụng, lưu trữ, chia sẻ và chuyển nhượng những thông tin này, cũng như cung cấp cho người dùng phương thức để truy cập, cập nhật, xóa và bảo vệ những thông tin này.

Chính sách bảo mật này nhằm giúp người dùng nắm được những nội dung sau:
I. Chúng tôi thu thập những thông tin gì?
II. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của người dùng như thế nào?
III. Trường hợp ngoại lệ không cần sự đồng ý, ủy quyền.
IV. Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của người dùng như thế nào?
V. Chúng tôi chia sẻ, chuyển nhượng, công khai tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng như thế nào?
VI. Chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng như thế nào?
VII. Quyền quản lý thông tin cá nhân của người dùng.
VIII. Bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng vị thành niên
IX. Phạm vi ứng dụng, thay đổi và sửa đổi của chính sách bảo mật
X. Làm sao để liên hệ với chúng tôi?
XI. Hiệu lực của chính sách bảo mật

I. CHÚNG TÔI THU THẬP NHỮNG THÔNG TIN GÌ?

i. Những thông tin liên quan đến việc khởi tạo chiến dịch kêu gọi hỗ trợ người bệnh:
Khi người dùng khởi tạo chiến dịch kêu gọi hỗ trợ thông qua YooLove, chúng tôi sẽ thu thập những thông tin cần thiết cho việc gây quỹ, cũng như những thông tin phát sinh trong quá trình sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ do người dùng chủ động cung cấp thông qua phương thức sau đây, nhằm trợ giúp dự án, cung cấp dịch vụ tới người dùng, tối ưu hóa dịch vụ và bảo vệ tối đa an toàn cho tài khoản của người dùng:

1. Khi đăng ký tài khoản YooLove, chúng tôi sẽ thu thập những thông tin bao gồm: số điện thoại hoặc thông qua zalo, facebook…để biết được giới tính, tên, ảnh đại diện trên các ứng dụng mà quý vị để ở chế độ công khai, đồng thời bảo vệ an toàn cho tài khoản của người dùng. Trong đó số điện thoại thuộc loại thông tin cá nhân nhạy cảm, chúng tôi thu thập thông tin này của người dùng nhằm mục đích xác nhận thân phận người dùng, xác thực mạng theo yêu cầu của pháp luật có liên quan. Nếu người dùng từ chối cung cấp những thông tin này sẽ không thể đăng ký tài khoản thành công và khởi tạo chiến dịch hỗ trợ bệnh nhân trên YooLove của chúng tôi.

2. Khi người kêu gọi phát động chiến dịch hỗ trợ, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin cá nhân của người kêu gọi, người cần hỗ trợ, người tiếp nhận khoản hỗ trợ, người liên hệ khẩn cấp, nhằm giúp người dùng có thể thuận lợi thông qua quy trình thẩm duyệt của YooLove, có được niềm tin của người ủng hộ, hoàn thành việc xây dựng chiến dịch hỗ trợ, nhận được những khoản ủng hộ để có thể giải quyết được nhu cầu tài chính của người dùng. Những thông tin này chia thành hai loại, Loại 1: là thông tin bắt buộc, chủ yếu bao gồm: (i) thông tin của người kêu gọi như họ và tên, số CMND/CCCD, quan hệ với người cần hỗ trợ; (ii) thông tin của người cần hỗ trợ bao gồm: Họ và tên, độ tuổi, địa chỉ nhà, các giấy tờ tùy thân, số CMND/CCCD, ảnh chụp các giấy tờ tùy thân, ảnh chụp cùng giấy tờ tùy thân, các tài liệu chứng minh đang tiếp nhận trị liệu, cam kết tình trạng cá nhân (bao gồm có nộp bảo hiểm y tế đúng hạn không, có mua bảo hiểm y tế thương mại không, và có được hưởng trợ cấp kinh tế từ chính phủ không?), nhà, xe, mục đích chi tiêu đối với khoản tiền được quyên tặng; (iii) thông tin người tiếp nhận khoản ủng hộ gồm: Họ và tên, số điện thoại, số CMND/CCCD, ảnh chụp chân dung cùng CMND/CCCD, thông tin thẻ ngân hàng, chứng cứ chứng minh quan hệ với người cần hỗ trợ (không bắt buộc trong trường hợp người tiếp nhận khoản ủng hộ là người cần hỗ trợ); (iv) Thông tin người liên hệ khẩn cấp của người tiếp nhận khoản ủng hộ gồm: Họ và tên, số điện thoại, mối quan hệ với người tiếp nhận khoản ủng hộ, địa chỉ nhà; (v) Nếu số tiền mục tiêu khi phát động dự án kêu gọi cứu trợ lên đến 1,5 tỷ VNĐ thì người kêu gọi phải nêu rõ nguyên nhân và mục đích sử dụng của khoản tiền. Loại 2 là chọn thông tin, chủ yếu bao gồm: Tình trạng chi phí chị liệu của người cần hỗ trợ (như hóa đơn y tế), người cần hỗ trợ được chính phủ trợ giúp trị liệu như thế nào (có được xếp trong diện hộ nghèo và có sổ hộ nghèo), tình trạng tài chính của gia đình người cần hỗ trợ (bao gồm thu nhập và chi tiêu của cả gia đình), nếu người dùng từ chối cung cấp những thông tin trên sẽ không thể thông qua quy trình thẩm duyệt của YooLove, đồng thời không thể phát động dự án kêu gọi cứu trợ trên nền tảng của chúng tôi.

ii. Thông tin liên quan đến người ủng hộ
Khi người dùng tiến hành ủng hộ đối với những dự án kêu gọi hỗ trợ trên YooLove, chúng tôi sẽ thu thập những thông tin của người dùng như: địa chỉ IP, số điện thoại, thông tin trình duyệt, phiên bản hệ điều hành. Khi người dùng đăng ký tài khoản YooLove, chúng tôi có thể sẽ thu thập số điện thoại, hoặc thông qua Zalo, Facebook để có được tên, ảnh đại diện, địa chỉ, giới tính nhằm giúp người dùng đăng ký thành công tài khoản YooLove, đồng thời bảo vệ an toàn cho tài khoản của người dùng.

iii. Thông tin liên quan đến người chứng thực
Khi người dùng cung cấp bằng chứng về tình hình trị liệu của người cần hỗ trợ, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin của người dùng như: họ và tên, số CMND/CCCD, quan hệ với người cần hỗ trợ và nội dung cần chứng minh khác nhằm gia tăng tính chân thực của những thông tin được người cần hỗ trợ công bố, giúp dự án của người cần hỗ trợ thuận lợi lấy được lòng tin của những người ủng hộ.

iv. Thông tin liên quan của người chất vấn
Khi người dùng có những nghi vấn đối với dự án kêu gọi cứu trợ, trong quá trình tiến hành tố cáo, chúng tôi sẽ thu thập thông tin số điện thoại của người dùng, nhằm thuận tiện cho việc liên hệ với người dùng để công tác kiểm tra được dễ dàng hơn.

v. Thông tin kiểm tra trình trạng chi tiêu đối với khoản tiền ủng hộ
Sau khi người dùng đăng tải dự án kêu gọi cứu trợ thành công, chúng tôi sẽ yêu cầu người kêu gọi định kỳ cung cấp các tài liệu liên quan thể hiện rõ toàn bộ tình hình sử dụng, chi tiêu của những khoản tiền được ủng hộ. Nếu người dùng từ chối cung cấp những tài liệu liên quan này, khiến chúng tôi không thể nắm được liệu người dùng có dùng số tiền vào đúng mục đích đã hứa hay không, YooLove có quyền yêu cầu người kêu gọi, người cần hỗ trợ, người tiếp nhận khoản hỗ trợ hoàn trả lại toàn bộ những khoản ủng hộ đã kêu gọi được thông qua nền tảng của chúng tôi.

vi. Truy xuất thông tin cần thiết về dự án hỗ trợ người bệnh thông qua hệ thống thông tin
Khi người dùng cần truy xuất thông tin của một người bệnh cần hỗ trợ cụ thể thông qua hệ thống thông tin của chúng tôi, chúng tôi sẽ yêu cầu người dùng cung cấp một số thông tin như: số điện thoại, họ và tên, số CMND/CCCD và nghề nghiệp nhằm hoàn thành xác nhận thân phận.

vii. Thông tin kiểm soát rủi ro liên quan
Trong quá trình người dùng khởi tạo chiến dịch kêu gọi hỗ trợ trên nền tảng của YooLove, chúng tôi có thể sẽ yêu cầu bên thứ ba điều tra, xác nhận thông tin cá nhân, thông tin về tình hình trị liệu, tình hình tham gia bảo hiểm xã hội, thông tin về tài sản và tín dụng của người dùng, nhằm đảm bảo tính chân thực của chiến dịch kêu gọi hỗ trợ. Trong trường hợp này, chúng tôi có thể sẽ thu thập những thông tin mà người dùng đã lưu tại các công ty liên kết với chúng tôi. Ngoài ra chúng tôi sẽ thu thập và truy vấn các thông tin liên quan thông qua các cơ quan hành chính, cơ quan tư pháp, cơ quan chánh tín (cơ quan thông tin tín dụng), các tổ chức y tế, công ty kiểm tra lý lịch cũng như các thể nhân và pháp nhân khác mà nắm rõ được những thông tin tin liên quan. Người dùng cần đồng ý cho chúng tôi thu thập và truy vấn những thông tin cá nhân liên quan về thân thế, y tế, tài sản, bảo hiểm xã hội, tín dụng, nhằm gia tăng tính chân thực đối với chiến dịch kêu gọi hỗ trợ được phát động, phòng ngừa rủi ro tài chính từ những hành vi lừa đảo phi pháp.

viii. Thông tin liên quan đến cải thiện và tối ưu hóa dịch vụ, đảm bảo an toàn cho tài khoản của khách hàng.
Khi người dùng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể sẽ thu thập những thông tin liên quan về thiết bị và nhật ký thông qua thiết bị mà người dùng sử dụng như: địa chỉ IP, thông tin trình duyệt đã truy cập, nhấp và tìm kiểm sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc địa chỉ URL của trang web, cũng như tình hình sử dụng như khi người dùng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi thông qua APP, bao gồm mã nhận dạng thiết bị di động quốc tế (IMEI), địa chỉ thiết bị mạng (MAC), model của thiết bị, số phiên bản của hệ thống, những thông tin liên quan đến tính năng phần cứng, phần mềm và môi trường của thiết bị của người dùng, dùng để thống kê lượng người dùng sản phẩm của chúng tôi, phân tích tình hình sử dụng sản phẩm, tìm ra nguyên nhân và khắc phục sự cố, giảm thiểu khả năng xảy ra sự cố, không ngừng cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ, bảo đảm an toàn cho tài khoản cũng như hệ thống. Các thông tin nói trên không liên quan đến thông tin bảo mật cá nhân của người dùng.

ix. Đề xuất và hiển thị thông tin
Chúng tôi có thể sẽ thu thập và sử dụng những thông tin bao gồm mã nhận dạng thiết bị di động quốc tế (IMEI), địa chỉ thiết bị mạng (MAC), model của thiết bị, số phiên bản của hệ thống, những thông tin liên quan đến tính năng phần cứng, phần mềm và môi trường của thiết bị của người dùng, dùng để gửi thông tin và nội dung đến người dùng. Những thông tin được đề xuất và hiển thị tới thiết bị của người dùng nói trên có thể sử dụng dịch vụ của bên thứ ba. Người dùng có quyền tắt chức năng đề xuất thông tin theo hướng dẫn tại Điều 7 của Chính sách bảo mật này.

x. Sử dụng Cookie và những công cụ kỹ thuật tương tự để thu thập thông tin
Để đảm bảo cho trang web của chúng tôi được hoạt động bình thường, để người dùng có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng sản phẩm dịch vụ, chúng tôi sẽ cài đặt những kỹ thuật thu thập thông tin an toàn như Cookie trên máy tính hoặc thiết bị di động của người dùng. Cookie là một file dạng văn bản mà khi người dùng truy cập vào trang web, máy chủ của trang web mà người dùng truy cập vào sẽ đặt vào thiết bị của người dùng (máy tính, điện thoại di động hoặc các công cụ đăng nhập khác), trong đó lưu trữ một vài thông tin liên quan đến người dùng khi truy cập. Cookie có thể giúp chúng tôi:
1. Cung cấp tới người dùng hàng dịch vụ với mô hình và giao diện mà người dùng hàng mong muốn;
2. Để bảo đảm an toàn cho dữ liệu và dịch vụ, điều tra ra những hình thức gian lận nhắm vào sản phẩm của công ty, hacker, các hành vi lừa đảo;
3. Tránh các hoạt động cân bằng tải Server không cần thiết, nâng cao hiệu suất dịch vụ, tiết kiệm tiền bạc và sức lực.
4. Là một cách giúp chúng tôi hiểu được khách hàng sử dụng dịch vụ, để cung cấp cho người dùng trải nghiệm tốt nhất, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu làm tham khảo cho nghiên cứu phát triển sản phẩm.
Nếu trình duyệt hoặc dịch vụ bổ trợ trình duyệt của người dùng cho phép, người dùng có thể sửa đổi mức tiếp nhận đối với Cookie hoặc từ chối Cookie của chúng tôi. Nhưng nếu người dùng làm như vậy, trong nhiều trường hợp có thể sẽ ảnh hưởng đến an toàn của tài khoản khi truy cập vào trang web của chúng tôi, ngoài ra có thể sẽ phải thay đổi cài đặt người dùng mỗi lần truy cập vào trang web của chúng tôi.

xi. Thông tin thu thập được bằng cách thụ quyền từ khách hàng
Khi người dùng sử dụng những dịch vụ sau của chúng tôi, chúng tôi có thể sẽ phải yêu cầu cung cấp quyền hoặc thông tin thiết bị:
1. Khi người dùng lần đầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ có được quyền đề xuất thông tin (quyền thông báo) sau khi có được sự đồng ý từ người dùng hàng và đề xuất tới người dùng những thông tin liên quan đến dịch vụ hoặc những dự án kêu gọi hỗ trợ. Nếu người dùng từ chối cung cấp quyền này, người dùng sẽ không thể nhận được những đề xuất và thông báo từ phía chúng tôi, nhưng không ảnh hưởng đến việc sử dụng các tính năng khác trên nền tảng của chúng tôi. Người dùng có thể nhấp phần “Cài đặt” ở góc trên cùng bên trái của phần “Thông tin” để vào trang “Cài đặt thông tin”, chọn tắt cung cấp quyền, hoặc trực tiếp tắt cung cấp quyền trong phần cài đặt hệ thống trên điện thoại;
2. Để người dùng có thể sử dụng sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi một cách bình thường, chúng tôi sẽ lưu dữ liệu bộ nhớ cache vào thiết bị của người dùng (như: lưu trữ vào bộ nhớ cache đối với dữ liệu cơ bản của người dùng, hình ảnh và nhật ký). Vì vậy, chúng tôi cần phải có quyền truy cập, đọc và viết tại bộ nhớ ngoài của người dùng. Đây là quyền cơ bản và cần thiết để có thể thực hiện được các chức năng và dịch vụ.
3. Khi người dùng sử dụng chức năng chụp ảnh của chúng tôi, như chụp các tài liệu ảnh cần thiết trong quá trình phát động dự án kêu gọi hỗ trợ, chúng tôi sẽ có quyền truy cập vào camera của người dùng sau khi có được sự đồng ý của người dùng. Nếu người dùng từ chối cung cấp quyền này, người dùng sẽ không thể sử dụng được chức năng đã đề cập ở trên, nhưng không ảnh hưởng đến việc sử dụng các chức năng khác trên nền tảng của người dùng. Người dùng có thể tắt cung cấp quyền trong phần cài đặt hệ thống trên điện thoại của mình.
4. Để thuận lợi cho việc sử dụng chức năng gây quỹ cứu trợ, khi người dùng lần đầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ có quyền truy cập vị trí của người dùng sau khi có được sự đồng ý của người dùng, từ đó tự động đọc được vị trí của người dùng, giúp người dùng tìm được những dự án gây quỹ gần mình, nhằm tối ưu hóa các dịch vụ của chúng tôi. Nếu người dùng từ chối cung cấp quyền này, chúng tôi sẽ không thể đọc được vị trí của người dùng, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc sử dụng các chức năng khác trên nền tảng của người dùng. Người dùng có thể tắt cung cấp quyền trong phần cài đặt hệ thống trên điện thoại của mình.
5. Khi người dùng lần đầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ có quyền truy cập vào điện thoại (đọc được trạng thái cuộc gọi và mã nhận dạng), thu thập mã nhận dạng thiết bị của thiết bị người dùng sử dụng sau khi được sự đồng ý của người dùng, nhằm thống kê số lượng khách hàng sử dụng sản phẩm của chúng tôi, phân tích trạng thái sử dụng sản phẩm để không ngừng cải tiến, được sử dụng để bảo vệ và xác minh bảo mật, cũng như giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ liên quan tới người dùng. Người dùng có thể tắt cung cấp quyền trong phần cài đặt hệ thống trên điện thoại của mình.
6. Khi người dùng cần liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi theo hình thức tin nhắn thoại, chúng tôi sẽ có quyền thu âm sau khi được sự đồng ý của người dùng, nhằm giúp người dùng có thể giao tiếp với bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi bằng tin nhắn thoại. Nếu người dùng từ chối cung cấp quyền này, người dùng sẽ không thể sử dụng được chức năng đã đề cập ở trên, nhưng không ảnh hưởng đến việc sử dụng các chức năng khác trên nền tảng của người dùng. Người dùng có thể tắt cung cấp quyền trong phần cài đặt hệ thống trên điện thoại của mình.

II. CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI DÙNG NHƯ THẾ NÀO?

i. Để cung cấp tới người dùng các dự án gây quỹ hỗ trợ người bệnh, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra các thông tin cá nhân của người kêu gọi, người cần hỗ trợ, người tiếp nhận khoản hỗ trợ (khi người tiếp nhận khoản hỗ trợ không phải là người kêu gọi hoặc người cần hỗ trợ), giảm thiểu rủi ro trong quá trình quyên góp. Để bảo đảm uy tín cho các chiến dịch hỗ trợ người bệnh, chúng tôi sẽ hiển thị công khai: (1) Tên người cần hỗ trợ, tên bệnh của người cần hỗ trợ, tình trạng cụ thể của người bệnh, các tài liệu chứng minh bệnh lý có liên quan, tình hình cam kết cá nhân (bao gồm có nộp bảo hiểm y tế đúng hạn không, có mua bảo hiểm y tế thương mại không, và có được hưởng trợ cấp kinh tế từ chính phủ không?), tình trạng tài chính của gia đình (thu nhập của gia đình, nhà, xe, các tài sản tiền tệ khác); (2) Tên người tiếp nhận khoản tiền ủng hộ; (3) Tên, ảnh đại diện của người chứng thực.

ii. Nếu người dùng ủng hộ thông qua nền tảng YooLove, chúng tôi sẽ công khai thông tin ủng hộ của người dùng trên website (bao gồm tên người dùng, ảnh đại diện và số tiền ủng hộ), đồng thời hiển thị thông tin đó với bạn bè Zalo, Facebook,… của người dùng khi họ đăng nhập vào YooLove. Nếu người dùng không muốn công khai thông tin ủng hộ của mình, người dùng có thể lựa chọn chế độ “ủng hộ ẩn danh”.

iii. Để có thể cung cấp tới người dùng chiến dịch hỗ trợ người bệnh một cách hiệu quả và thiết thực nhất, chúng tôi sẽ ẩn đi tên, số điện thoại, số CMND, tên chiến dịch hỗ trợ của những người khởi tạo chiến dịch với mục đích xấu, đồng thời liệt vào danh sách đen. “Người khởi tạo chiến dịch với mục đích xấu” ở đây là chỉ những người kêu gọi hỗ trợ có hành vi ngụy tạo thông tin người bệnh, che giấu thông tin về tài sản, làm giả tình trạng bệnh lý, biển thủ quỹ y tế, … Đối với những trường hợp bị liệt vào danh sách đen, chúng tôi sẽ báo cáo lên các cơ quan tư pháp, cơ quan tín dụng, cơ quan chính phủ có liên quan để xử lý.

iv. Căn cứ vào thông tin tài khoản, thông tin thiết bị, cùng những thống kê và hiểu biết của chúng tôi về tình trạng sử dụng dịch vụ YooLove của người dùng, chúng tôi sẽ cải thiện chất lượng dịch vụ và nâng cấp các chức năng, nhằm cung cấp cho người dùng hàng trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng. Chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng những thông tin cần thiết thông qua gọi điện hoặc tin nhắn SMS.

v. Để nâng cao tính an toàn cho người dùng khi sử dụng dịch vụ của công ty chúng tôi, các công ty chi nhánh và các công ty đối tác, bảo vệ an toàn tài sản của người dùng và người dùng khác, ngăn chặn các rủi ro bảo mật như trang web lừa đảo, lỗ hổng mạng, vi rút máy tính, tấn công mạng, xâm nhập mạng, v.v. và để xác định chính xác hơn các hành vi vi phạm pháp luật, quy định/quy tắc có liên quan của YooLove, chúng tôi có thể sẽ phải sử dụng/thu thập thông tin tài khoản, thiết bị hay những thông tin mà người dùng đã cung cấp/ủy quyền/chia sẻ cho các chi nhánh/đối tác của chúng tôi theo quy định của pháp luật.

vi. Chúng tôi có thể sẽ gửi tin nhắn giới thiệu dịch vụ của công ty, của chi nhánh hay của đối tác thông qua trang web hoặc ứng dụng của YooLove tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng dịch vụ mà người dùng lựa chọn. Tin nhắn giới thiệu nói trên không lợi dụng sở thích, thói quen tiêu dùng của người dùng, hoặc sử dụng thuật toán để phân tích và tự động gửi đến người dùng.
Chúng tôi cũng có thể liên hệ với người dùng thông qua SMS, điện thoại hoặc các phương thức khác dựa trên thông tin liên hệ người dùng cung cấp nếu người dùng đồng ý, nhằm giới thiệu các sản phẩm/dịch vụ do chúng tôi/chi nhánh/ đối tác của chúng tôi cung cấp. Nếu người dùng không muốn nhận SMS/điện thoại giới thiệu dịch vụ, người dùng có thể hủy đăng ký SMS hoặc tiếp thị qua điện thoại theo hướng dẫn.

vii. Nếu chúng tôi sử dụng/thu thập thông tin của người dùng cho các mục đích khác không có trong chính sách bảo mật này thì chúng tôi sẽ phải hỏi ý kiến của người dùng trước tiên.

III. TRƯỜNG HỢP NGOẠI LỆ KHÔNG CẦN SỰ ĐỒNG Ý, ỦY QUYỀN

Theo quy định của luật pháp, chúng tôi có thể thu thập những thông tin cá nhân sau đây mà không cần thông qua sự đồng ý của người dùng:
1. Thông tin liên quan đến an ninh quốc gia, quốc phòng;
2. Thông tin liên quan đến an toàn, sức khỏe và lợi ích cộng đồng;
3. Thông tin liên quan đến điều tra tội phạm, truy tố, xét xử và thi hành án, v.v.;
4. Các thông tin không được bảo vệ bởi các quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể hay tính mạng, tài sản của cá nhân khác nhưng rất khó để có được sự đồng ý từ người dùng.
5. Thông tin cá nhân thu thập được do chính bạn cung cấp;
6. Thu thập thông tin từ những kênh hợp pháp như những kênh tin tức của chính phủ, …;
7. Các thông tin cần thiết để duy trì YooLove có thể vận hành an toàn và ổn định, chẳng hạn như phát hiện và xử lý lỗi trong quá trình sử dụng;
8. Các thông tin cần thiết cho các bài báo, tin tức hợp pháp;
9. Các thông tin cần thiết cho các tổ chức nghiên cứu học thuật tiến hành nghiên cứu, thống kê dựa trên lợi ích của cộng đồng và khi công bố kết quả nghiên cứu, những thông tin đó phải được công khai;
10. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và quy tắc, tiêu chuẩn quốc gia.

IV. CHÚNG TÔI LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?

Những thông tin cá nhân chúng tôi thu nhận và phát hành tại Việt Nam sẽ được lưu trữ tại Việt Nam.
Chúng tôi chỉ lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trong thời gian pháp luật và bản chính sách này quy định.
Nếu như phải ngưng dịch vụ YooLove thì chúng tôi cũng sẽ ngưng việc thu nhận thông tin cá nhân của bạn một cách kịp thời nhất và cũng sẽ công khai cho mọi người cùng biết việc dừng dịch vụ.

V. CHÚNG TÔI CHIA SẺ, CHUYỂN NHƯỢNG, CÔNG KHAI, TIẾT LỘ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?

1. Chia sẻ
Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kì công ty, tổ chức hay cá nhân nào, ngoại trừ các trường hợp dưới đây:
(i) Trong trường hợp được bạn cho phép, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin của bạn với bên khác.
(ii) Chúng tôi sẽ căn cứ vào quy định của pháp luật, yêu cầu giải quyết tranh chấp hoặc yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để chia sẻ thông tin cá nhân của bạn.
(iii) Trong phạm vi được luật pháp cho phép, chúng tôi cần phải chia sẻ thông tin cá nhân của bạn để bảo vệ quyền lợi, tài sản, sự an toàn của bản thân, của đối tác hay những bên liên quan, những khách hàng khác của YooLove.
(iv) Đối với việc chia sẻ thông tin với Công ty chi nhánh của chúng tôi: Vì để thuận tiện cho việc cung cấp dịch vụ và tài khoản YooLove cho bạn, cũng như là để phòng trừ rủi ro thì chúng tôi phải cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên có liên quan. Chúng tôi chỉ chia sẻ những thông tin cần thiết và tất yếu nhất. Bên liên quan sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn căn cứ theo Chính sách bảo mật, hoặc là dưới sự đồng ý, cho phép của bạn (Bạn có thể tìm hiểu “Chính sách bảo mật” trên website của chúng tôi hoặc trên các trang mạng khác)
(v) Đối với việc chia sẻ thông tin với bên đối tác: Chúng tôi có thể ủy thác cho bên đối tác thay chúng tôi xử lý hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các đối tác khác. Nhưng chúng tôi chỉ cung cấp những thông tin hợp pháp, chính đáng và cần thiết. Nếu như không được sự đồng ý của bạn, đối tác của chúng tôi sẽ không có quyền hạn chia sẻ thông tin đó với bất kì mục đích gì. Dưới đây là đối tác của chúng tôi:
(1) Nhà cung cấp dịch vụ tư vấn, kỹ thuật. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin của bạn cho bên đối tác mà ủng hộ dịch vụ của chúng tôi. Các nhà cung cấp dịch vụ bao gồm các tổ chức cung cấp dịch vụ như kỹ thuật cơ sở hạ tầng, xử lý dữ liệu, xác minh, định giá, xem xét tín dụng, kiểm soát rủi ro và chăm sóc khách hàng, … Tuy nhiên chúng tôi chỉ yêu cầu những nhà cung cấp này đưa ra được mục đích sử dụng thông tin ngoại trừ với mục đích cá nhân.
(2) Đối tác các dịch vụ quảng cáo và phân tích. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các nhà quảng cáo, nhà cung cấp dịch vụ phân tích (như nhà cung cấp dịch vụ giám sát lưu lượng ứng dụng) hoặc các đối tác khác nếu như không có sự đồng ý của bạn. Chúng tôi sẽ cung cấp cho các đối tác này thông tin khái quát, thông tin ẩn danh hoặc thông tin khác không thể định danh, và sẽ không chia sẻ bất kỳ thông tin tài khoản hoặc thông tin định danh nào khác của bạn. Ví dụ trong khi sử dụng sản phẩm của chúng tôi bạn sẽ thấy có sự xuất hiện của bên thứ ba (SDK) để biết được sở thích hay thói quen nhấp xem quảng cáo của người dùng.

Vui lòng nhấp vào đây để xem thư mục SDK của bên thứ ba (“Truy cập thư mục SDK của bên thứ ba”) để hiểu SDK, các nhà cung cấp khác có thể thông qua YooLove thu nhận thông tin của bạn như thế nào, cũng như phạm vi và mục đích sử dụng những thông tin đó. Thỉnh thoảng, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra kỹ thuật và tiến hành kiểm toán đối với các đối tác hoặc nhà cung cấp dịch vụ này và yêu cầu họ tuân theo thỏa thuận hợp tác để đảm bảo rằng họ thu thập và sử dụng dữ liệu theo luật pháp, quy định và thỏa thuận.

2. Chuyển nhượng
Chúng tôi sẽ không chuyển nhượng thông tin của bạn cho bất kì công ty, tổ chức hay cá nhân nào, ngoại trừ các trường hợp dưới đây:
(i) Có được sự đồng ý và cho phép của bạn trước;
(ii) Cung cấp theo quy định của pháp luật, yêu cầu hành chính hoặc tư pháp;
(iii) Cung cấp căn cứ theo các thỏa thuận có liên quan đã ký (bao gồm các thỏa thuận đã được ký online và các quy tắc nền tảng tương ứng) hoặc các tài liệu pháp lý khác.
(iv) Với sự phát triển của YooLove, chúng tôi và các chi nhánh có thể tiến hành sáp nhập, mua lại, chuyển nhượng tài sản. Nếu giao dịch có liên quan đến việc chuyển nhượng thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ yêu cầu công ty, tổ chức, cá nhân mới tiếp nhận thông tin cá nhân của bạn sẽ tiếp tục bị ràng buộc bởi chính sách này, nếu không, chúng tôi sẽ yêu cầu công ty, tổ chức, cá nhân này phải có được sự đồng ý của bạn.

3. Tiết lộ
Khi bạn sử dụng Nền tảng gây quỹ YooLove, chúng tôi cần tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo Mục 2 của Chính sách bảo mật này và công khai trên nền tảng của chúng tôi để đảm bảo độ tin cậy cho quỹ. Ngoài ra, chúng tôi sẽ chỉ tiết lộ công khai thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp sau đây và với tiền đề áp dụng các biện pháp bảo mật đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của ngành:
(i) Tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo phương thức và yêu cầu của bạn;
(ii) Trong trường hợp thông tin cá nhân của bạn phải được cung cấp theo các yêu cầu quy định của luật pháp, thực thi pháp luật, tư pháp, chúng tôi có thể công khai tiết lộ thông tin cá nhân của bạn căn cứ vào phương thức và loại hình thông tin được yêu cầu. Với tiền đề tuân thủ quy định pháp luật, khi chúng tôi nhận được yêu cầu tiết lộ thông tin nêu trên, chúng tôi sẽ yêu cầu các tài liệu pháp lý tương ứng, chúng tôi tin chắc rằng những thông tin chúng tôi cung cấp sẽ giữ tính minh bạch trong phạm vi pháp luật cho phép. Chúng tôi đã xem xét cẩn thận tất cả các yêu cầu để đảm bảo rằng chúng có đầy đủ cơ sở pháp lý và được giới hạn đối với dữ liệu thu được từ các cơ quan thực thi pháp luật.

VI. CHÚNG TÔI BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?

Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp bảo mật đáp ứng các tiêu chuẩn ngành để bảo vệ thông tin cá nhân bạn cung cấp và ngăn chặn truy cập trái phép, tiết lộ công khai, sử dụng, sửa đổi, hay làm mất thông tin. Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các biện pháp hợp lý và khả thi để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

1. YooLove đã thiết lập một bộ phận đặc biệt phụ trách bảo vệ thông tin cá nhân, chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề khác nhau liên quan đến các sản phẩm/dịch vụ của YooLove, có thể liên quan đến thông tin cá nhân của người dùng, cũng như kế hoạch xây dựng chính sách bảo mật của người dùng, xem xét thỏa thuận sử dụng của từng dịch vụ và giám sát dịch vụ.

2. Chúng tôi đã tiến hành đánh giá xếp hạng mức độ bảo mật thông tin ở nhiều cấp bậc, và hệ thống thông tin của chúng tôi được đánh giá phù hợp với yêu cầu của cấp độ bảo mật ba (bảo vệ cấp hệ thống thông tin cơ quan tài chính) và báo cáo xếp hạng đã được nộp cho cơ quan an ninh theo quy định của pháp luật. Theo các yêu cầu của mức độ bảo mật thông tin, chúng tôi đã xây dựng chiến lược bảo mật và chính sách tổng thể về bảo mật thông tin, thiết lập một hệ thống quản lý bảo mật bao gồm máy chủ, dữ liệu, ứng dụng, quản lý và thành lập bộ phận kỹ thuật làm bộ phận chức năng để quản lý bảo mật thông tin, xác định rõ trách nhiệm của từng bộ phận trong cơ quan quản lý an ninh, xây dựng các quy tắc quản lý rõ ràng cho tuyển dụng nhân sự và sa thải nhân viên.

3. Chúng tôi mã hóa và lưu trữ thông tin cá nhân nhạy cảm để đảm bảo tính mật của thông tin. Hệ thống ứng dụng của chúng tôi cung cấp các chức năng như xác thực danh tính, kiểm tra ID người dùng, xử lý lỗi đăng nhập và kiểm soát truy cập dựa trên vai trò… Sử dụng giao thức bảo mật HTTPS để liên lạc, đặt số lượng kết nối phiên đồng thời tối đa, có thể phát hiện và báo động khi dịch vụ hệ thống giảm xuống mức tối thiểu. Chúng tôi triển khai cơ chế kiểm soát truy cập ở phía máy chủ, áp dụng nguyên tắc ủy quyền ít nhất cho nhân viên có thể truy cập thông tin cá nhân của bạn và thường xuyên kiểm tra danh sách nhân viên truy cập và hồ sơ truy cập. Mật khẩu hệ điều hành máy chủ và cơ sở dữ liệu của chúng tôi có các yêu cầu phức tạp, sử dụng giao thức bảo mật SSH để quản lý từ xa, hạn chế nghiêm ngặt quyền truy cập của tài khoản mặc định và sửa đổi mật khẩu mặc định, hồ sơ kiểm toán mang tính chất toàn diện và bao trùm tất cả người dùng.

4. Hệ thống máy chủ lưu trữ thông tin cá nhân người dùng là hệ điều hành được tăng cường bảo mật. Chúng tôi sẽ theo dõi và giám sát tài khoản của người dùng thông qua máy chủ. Nếu như phát hiện máy chủ có vấn đề về bảo mật, YooLove sẽ nâng cấp bảo mật máy chủ để đảm bảo an ninh cho tất cả các hệ thống máy chủ và ứng dụng của YooLove.

5. Chúng tôi thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo về luật và quy định bảo mật thông tin cá nhân cho nhân viên để tăng thêm nhận thức của nhân viên về bảo vệ quyền riêng tư cá nhân.

6. Chúng tôi đã xây dựng một kế hoạch khẩn cấp cho các sự cố an ninh thông tin và triển khai đủ nguồn lực để đảm bảo thực hiện kế hoạch khẩn cấp. Hằng năm chúng tôi vẫn tiến hành đào tạo và diễn tập thực hành các kế hoạch khẩn cấp. Nếu các cơ sở bảo vệ vật lý, kỹ thuật của chúng tôi không may bị hỏng, chúng tôi sẽ nhanh chóng thiết lập một kế hoạch khẩn cấp để ngăn chặn các sự cố an ninh, báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền quốc gia theo quy định của pháp luật, và áp dụng kịp thời các phương pháp hợp lý hiệu quả như xúc tiến và quảng cáo để thông báo tình hình cơ bản của sự cố an ninh, ảnh hưởng đã gây ra, các biện pháp đã và đang được thực hiện, …

VII. QUYỀN LỢI QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Trong thời gian bạn sử dụng YooLove, bạn có thể quản lý thông tin của mình bằng những cách dưới đây:

(1)Truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân
Bạn có thể truy cập vào app YooLove và chỉnh sửa thông tin tài khoản YooLove mà bạn đã cung cấp.

(2)Xóa thông tin cá nhân
Bạn có quyền yêu cầu chúng tối xóa thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp sau đây:
1. Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn mà chưa được sự đồng ý của bạn.
2. Chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn không theo quy định của pháp luật.
3. Chúng tôi sử dụng và xử lý thông tin cá nhân của bạn không theo thỏa thuận hai bên đã ký trước đó.
4. Bạn đã xóa tài khoản YooLove, xóa app và không muốn sử dụng dịch vụ của chúng tôi nữa.
5. Chúng tôi ngưng cung cấp dịch vụ cho bạn.
Bạn có thể liên hệ với chúng tôi để yêu cầu xóa thông tin cá nhân của bạn theo Phần 10 của chính sách bảo mật này và chúng tôi sẽ hoàn tất việc xác minh và xử lý trong vòng 15 ngày làm việc. Khi chúng tôi xóa thông tin cá nhân của bạn khỏi máy chủ, chúng tôi không thể xóa ngay dữ liệu tương ứng khỏi hệ thống sao lưu, nhưng sẽ xóa thông tin này khi sao lưu được cập nhật.

(3)Thu hồi hoặc sửa đổi phạm vi được sự đồng ý, ủy quyền của bạn
Mỗi chức năng kinh doanh đều cần có thông tin cá nhân bắt buộc mới có thể hoàn thành được. Khi bạn rút lại sự đồng ý/ủy quyền của mình, chúng tôi không thể tiếp tục cung cấp cho bạn các dịch vụ và chức năng tương ứng và sẽ không thể xử lý thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, quyết định rút lại sự đồng ý/ủy quyền của bạn sẽ không ảnh hưởng đến việc xử lý thông tin cá nhân trước đó của bạn.
Nếu bạn muốn thu hồi các quyền hạn bạn đã cung cấp cho chúng tôi, bạn có thể thu hồi bất cứ lúc nào bằng cách:
1. Khi bạn sử dụng App, bạn có thể vào “cài đặt” tắt máy ảnh (ảnh), micrô (ghi âm), thông báo (tin nhắn), điện thoại (trạng thái cuộc gọi và mã nhận dạng), định vị (thông tin vị trí) để thay đổi phạm vi đồng ý hoặc thu hồi lại sự ủy quyền của bạn. Sau khi ủy quyền được thu hồi, chúng tôi sẽ không sử dụng các quyền hạn này nữa.
2. Khi bạn sử dụng applet, bạn có thể quản lý các quyền ứng dụng mà applet có được trong giao diện applet và bạn có thể thu hồi ủy quyền cấp phép ứng dụng cho applet.
3. Bạn có thể nhấp vào mục “Cài đặt” ở góc trên bên phải của “Tin nhắn” bất cứ lúc nào rồi vào trang “Cài đặt tin nhắn” để bật hoặc tắt thông báo ủy quyền cho bạn.

(4) Hủy tài khoản
Bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua thông tin liên hệ trong Phần 10 của Chính sách bảo mật để hủy tài khoản. Chúng tôi sẽ hoàn tất việc xác minh và xử lý trong vòng 15 ngày làm việc nếu đáp ứng được những điều kiện dưới đây.
Điều kiện hủy tài khoản:
1. Bạn chưa từng gây quỹ qua YooLove;
2. Bạn đã từng gây quỹ qua YooLove nhưng chưa từng nhận được khoản hỗ trợ thành công nào;
Trường hợp không thể hủy tài khoản:
Bạn nên hiểu rằng, theo “Điều khoản phát hành thông tin trợ giúp trên YooLove “, các nhà kêu gọi hỗ trợ nên cập nhật kịp thời thông tin của người cần hỗ trợ và tiến độ của các dự án gây quỹ để cộng đồng được biết và cùng hỗ trợ. Nguyên tắc mà YooLove theo đuổi đó chính là sự minh bạch, công khai, dù là đang trong quá trình gây quỹ hay là đã được nhận hỗ trợ thì bạn đều phải công khai để cộng đồng có thể nắm được và cùng theo sát tình hình của quỹ. Nếu như chúng tôi phát hiện ra có bất kì hành vi dối trá, lừa gạt, không trung thực nào, chúng tôi có quyền yêu cầu thu hồi lại toàn bộ số tiền hỗ trợ, nếu như nghiêm trọng hơn sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự. Vì vậy bạn cần hiểu và đồng ý chúng tôi có quyền từ chối hủy tài khoản và/hoặc lưu giữ thông tin của bạn trong các trường hợp sau đây:
1. Bạn đang sử dụng dịch vụ/sản phẩm của YooLove;
2. Bạn đã từng được nhận viện trợ từ YooLove (bất kể là người kêu gọi, người cần hỗ trợ hay người tiếp nhận khoản hỗ trợ);
3. Chúng tôi và bạn đang xảy ra tranh chấp;
4. Một số trường hợp không thể hủy tài khoản khác căn cứ vào quy định pháp luật.
Nếu bạn chọn hủy tài khoản YooLove, bạn cần cung cấp Đơn yêu cầu hủy tài khoản bằng văn bản hoặc chứng minh danh tính để chúng tôi xác minh và đảm bảo tính chính xác của việc hủy tài khoản. Thời gian xác minh danh tính không được tính trong vòng 15 ngày làm việc.
Sau khi yêu cầu hủy tài khoản xong, chúng tôi sẽ hủy tài khoản cho bạn. Việc bạn hủy tài khoản đồng nghĩa với việc bạn không thể tiếp tục sử dụng dịch vụ của YooLove (nhưng nó sẽ không ảnh hưởng đến các dịch vụ bạn đang sử dụng khác không bắt buộc đăng nhập tài khoản), chúng tôi cũng sẽ mã hóa thông tin của bạn lại để không thể tiến hành tìm kiếm, truy cập thông tin đó trên YooLove nữa. Bạn cần biết và hiểu rằng sau khi bạn hủy tài khoản, theo quy định của pháp luật và yêu cầu của YooLove, thông tin được công bố trên YooLove trước khi bạn hủy tài khoản, bao gồm nhưng không giới hạn trong hồ sơ gây quỹ (bất kể việc gây quỹ có thành công hay không), hồ sơ hỗ trợ,… vẫn sẽ được công khai trên YooLove để đảm bảo sự uy tín của quỹ. Hủy tài khoản không có nghĩa là hành vi và trách nhiệm trước đó sẽ được miễn hoặc giảm.

VIII. BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI DÙNG VỊ THÀNH NIÊN

Nếu như người dùng dịch vụ/sản phẩm của YooLove là vị thành niên thì cần có sự đồng ý và ủy quyền của người giám hộ. Chúng tôi kiến nghị cha mẹ/người giám hộ đọc Chính sách bảo mật này cho người dùng được biết và trước khi cung cấp thông tin cá nhân của mình, người dùng cũng nên được sự đồng ý và hướng dẫn của cha mẹ/người giám hộ của mình. Nếu như bạn là người giám hộ của vị thành niên đó và có bất kì thắc mắc nào với những thông tin mà vị thành niên đó cung cấp thì bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo phương thức liên hệ tại Điều 10 Chính sách bảo mật này.
Nếu trong trường hợp chúng tôi phát hiện ra cha mẹ/người giám hộ thu thập thông tin cá nhân của vị thành niên mà chưa được sự đồng ý trước của họ thì chúng tôi sẽ lập tức xóa thông tin liên quan nếu pháp luật yêu cầu.

IX. PHẠM VI ỨNG DỤNG, THAY ĐỔI VÀ SỬA ĐỔI CỦA CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Như chúng tôi đã nêu trong phần mở đầu, Chính sách bảo mật này áp dụng cho các sản phẩm/dịch vụ của YooLove. Bạn có thể sử dụng sản phẩm/dịch vụ khác mà công ty chúng tôi đang vận hành thông qua các liên kết trong sản phẩm của YooLove. Các sản phẩm/dịch vụ này sẽ giải thích cho bạn việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn thông qua các Chính sách bảo mật và căn cứ vào đó để xử lý thông tin. Các sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi sẽ bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân của bạn theo các tiêu chuẩn về cơ bản giống như trong Chính sách bảo mật này đã nêu.
Đặc biệt, chính sách này không áp dụng cho các dịch vụ khác do bên thứ ba cung cấp. Ví dụ: dịch vụ hoặc trang web của bên thứ ba mà bạn liên kết thông qua YooLove. Trong quá trình hợp tác với bên thứ ba, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để họ bảo mật thông tin cá nhân của bạn, nhưng bạn cần hiểu rằng các dịch vụ này được bên thứ ba cung cấp một cách độc lập, vì vậy bên thứ ba sẽ độc lập chịu trách nhiệm xử lý thông tin cá nhân của bạn căn cứ vào Thỏa thuận người dùng và Chính sách bảo mật.
Chính sách bảo mật của chúng tôi có thể sẽ thay đổi. Nếu không có sự đồng ý của bạn, chúng tôi sẽ không giới hạn quyền hạn của bạn theo Chính sách bảo mật này.
Chúng tôi cũng sẽ cung cấp các thông báo quan trọng nếu như Chính sách bảo mật này có sự thay đổi lớn (ví dụ: khi phần mềm được sửa đổi, nâng cấp hoặc khi bạn đăng nhập lại sẽ có thông báo kịp thời cho bạn ở ô cửa sổ). Bạn cũng có thể xem Chính sách bảo mật của phiên bản mới nhất bất cứ lúc nào bằng cách đăng nhập vào APP hay website của YooLove.
Những thay đổi được coi là lớn của Chính sách này bao gồm nhưng không giới hạn:
1. Mô hình dịch vụ có sự thay đổi lớn. Chẳng hạn như mục đích xử lý thông tin cá nhân, loại xử lý thông tin cá nhân, phương thức sử dụng thông tin cá nhân, …
2. Thay đổi lớn trong quyền hạn kiểm soát như thay đổi chủ sở hữu do sáp nhập hoặc chuyển nhượng,…
3. Thay đổi đối tượng mà chúng tôi chia sẻ, chuyển nhượng, công khai, tiết lộ thông tin;
4. Thay đổi về quyền hạn tham gia xử lý thông tin cá nhân của bạn và phương thức bạn sử dụng thông tin đó;
5. Thay đổ bộ phận chịu trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân, thông tin liên hệ và kênh khiếu nại của chúng tôi;
6. Khi báo cáo đánh giá ảnh hưởng bảo mật thông tin đang có rủi ro cao.

X. PHƯƠNG THỨC LIÊN HỆ VỚI YOOLOVE

YooLove là nền tảng được vận hành bởi Công ty TNHH Kết nối cộng đồng YooLove Việt Nam. Địa chỉ đăng ký: Tầng 2 Tòa nhà Kim Ánh, số 1/78 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Nếu bạn có ý kiến thắc mắc hay khiếu nại gì thì vui lòng gửi mail về hòm thư contact@yoolove.vn. Chúng tôi sẽ tiếp nhận và xử lý trong vòng 15 ngày làm việc.

XI. HIỆU LỰC CỦA CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách bảo mật được sửa đổi vào ngày 26 tháng 05 năm 2020 và bắt đầu chính thức có hiệu lực vào ngày 26 tháng 05 năm 2020.