Sign out
Bản cam kết

Trước khi yêu cầu được rút tiền hỗ trợ từ YooLove, Người khởi tạo chiến dịch/người kêu gọi, người cần hỗ trợ phải cam kết những điều sau:

1. Người tiếp nhận khoản hỗ trợ phải chính là người cần hỗ trợ hoặc người giám hộ, hoặc một tổ chức từ thiện, cơ sở y tế hay một người đại diện đã được ủy quyền của người cần hỗ trợ.

2. Các thông tin được gửi trong toàn bộ quá trình kêu gọi hỗ trợ phải hoàn toàn đúng sự thật, không có bất kỳ sự hư cấu hay che giấu sự thật nào. Nếu vi phạm, Người khởi tạo chiến dịch, người cần hỗ trợ và người tiếp nhận khoản hỗ trợ phải trả lại tất cả các khoản hỗ trợ cho YooLove.

3. Đã có được ít nhất ba người dùng tên thật để ủng hộ dự án hỗ trợ bệnh nhân khó khăn.

4. Nếu thanh toán theo đợt, bắt đầu từ đợt thanh toán thứ hai, người cần hỗ trợ phải cung cấp được hóa đơn chi phí điều trị đủ để chi trả cho khoản hỗ trợ trước đó, nếu không, YooLove có quyền từ chối chuyển tiền hỗ trợ và từ chối thanh toán. Nếu đây không phải là lần đầu tiên kêu gọi trợ giúp, kể từ lần thứ hai kêu gọi trợ giúp, người được hỗ trợ cần cung cấp một hóa đơn chi phí điều trị đủ để trả khoản hỗ trợ lúc trước. Nếu không, YooLove có quyền từ chối chuyển tiền hỗ trợ và từ chối thanh toán.

5. Người khởi tạo chiến dịch và người tiếp nhận khoản hỗ trợ có trách nhiệm và nghĩa vụ giám sát tất cả các khoản chi trả điều trị bệnh của người cần hỗ trợ.

6. Nếu người được hỗ trợ mất, được chữa khỏi, không cần điều trị và không tiếp tục điều trị nữa, người khởi tạo chiến dịch, người cần hỗ trợ, người tiếp nhận khoản hỗ trợ cần thông báo kịp thời tình hình sử dụng khoản được hỗ trợ và trả lại số tiền còn lại cho YooLove và người ủng hộ.

7. Người khởi tạo chiến dịch nên cung cấp công khai tình hình điều trị của người được hỗ trợ, tình hình sử dụng khoản tiền được hỗ trợ và cung cấp các bằng chứng liên quan. Nếu người khởi tạo chiến dịch và người cần hỗ trợ không cung cấp thông tin theo yêu cầu của YooLove (bao gồm cả việc không cung cấp tài liệu theo thời gian yêu cầu của YooLove) hoặc không công khai thông tin theo yêu cầu của YooLove, YooLove có quyền yêu cầu người khởi tạo chiến dịch, người cần hỗ trợ và người tiếp nhận khoản hỗ trợ hoàn trả lại toàn bộ số tiền được hỗ trợ cho người ủng hộ.

8. Người khởi tạo chiến dịch, người cần hỗ trợ và người tiếp nhận khoản hỗ trợ đã sử dụng tiền hỗ trợ không theo thỏa thuận, bao gồm hành vi chiếm đoạt, lừa đảo… YooLove có quyền yêu cầu người khởi tạo chiến dịch, người cần hỗ trợ và người tiếp nhận khoản hỗ trợ trả lại toàn bộ tiền hỗ trợ cho người ủng hộ.

9. Nếu YooLove phát hiện chính người cần hỗ trợ, người giám hộ của người cần hỗ trợ, người hoặc tổ chức có nghĩa vụ hỗ trợ, giúp đỡ… có khả năng chi trả các chi phí điều trị hoặc có hành vi đi ngược với thuần phong mỹ tục hay vi phạm đạo đức xã hội thì YooLove có quyền chấm dứt chiến dịch và yêu cầu Người khởi tạo chiến dịch, người cần hỗ trợ, người tiếp nhận khoản hỗ trợ hoàn trả lại số tiền hỗ trợ cho người ủng hộ.

10. YooLove sẽ tập trung vào việc trấn áp các hành vi bất hợp pháp và lừa đảo, và sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự. YooLove sẽ chủ động chuyển các thông tin liên quan đến cơ quan công an để xử lý. Người khởi tạo chiến dịch, người cần hỗ trợ, người tiếp nhận khoản hỗ trợ cam kết sẽ tích cực phối hợp để điều tra và chịu trách nhiệm với YooLove và những người ủng hộ.

Người khởi tạo chiến dịch cam kết đã đọc kỹ, hiểu đầy đủ và chấp thuận “Thỏa thuận người dùng” và “Điều khoản phát hành thông tin trợ giúp trên YooLove”.